Staff Portal      MyPortal      kLMS

Penerbitan

BUKU

title bottom left

 1. Kemahiran Komunikasi Intrapersonal Dakwah dalam Kalangan Pimpinan Persatuan (2022)

 2. Himpunan Komik Pelajar Dakwah KUIS (Jom Jadi Baik) (2022)

 3. Pengajian Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat Siri 1 (2021)

 4. Wacana Pengajian dan Peradaban Islam (2021)

 5. Pendidikan Pemangkin Peradaban Islam (2021)

 6. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Dakwah & Usuluddin Siri 2 (2021)

 7. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat Siri 2 (2021)

 8. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah Siri 2 (2021)

 9. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Linguistik Arab & Ketamadunan Siri 2 (2021)

 10. Edisi Khas Pengajian Islam Dan Cabaran Pandemik Covid-19 (2021)

 11. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Tahfiz Al-Quran dan Al Qiraat Siri 2 (2021)

 12. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Dakwah dan Usuluddin Siri 2 (2021)

 13. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah Siri 2 (2021)

 14. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Linguistik Arab dan Ketamadunan Siri 2 (2021)

 15. Wacana Tokoh dan Kemasyarakatan dalam Pengajian Islam (2020)

 16. Diskusi Akademia Pengajian Islam Semasa (2020)

 17. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Islam (2020)

 18. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Dakwah dan Usuluddin (2020)

 19. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Tahfiz Al-Quran dan Al Qiraat (2020)

 20. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah (2020)

 21. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Linguistik Arab dan Ketamadunan (2020)

 22. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Islam II (2020)

 

JURNAL

title bottom left

 1. e-Jurnal Pengajian Islam

 2. Jurnal al-Irsyad

 3. Jurnal Qiraat

 

PROSIDING

title bottom left

 1. e-Proceedings of International Conference on Aqidah, Dakwah & Shariah 2015 (IRSYAD 2015)

 2. e-Proceedings of International Conference on Aqidah, Dakwah & Shariah 2016 (IRSYAD 2016)

 3. e-Proceedings of International Conference on Islamiyyat Studies 2017 (IRSYAD 2017)

 

BULETIN

title bottom left

 1. Buletin FPPI 2018
 2. Siri 2 - 2017/2018

 3. Siri 2 - 2016/2017

 4. Siri 1 -  2016/2017