Staff Portal      MyPortal      kLMS

Penerbitan

BUKU

title bottom left

 1. Isu-Isu Keagamaan Norma Baharu Pendemik COVID -19 (2023)

 2. Pembangunan Insan dalam Konteks Dakwah & Usuluddin (2023)

 3. Isu-Isu Kontemporari dalam Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah Siri 3 (2022)

 4. Isu-Isu Kontemporari dalam Pengajian Dakwah & Usuluddin Siri 3 (2022)

 5. Isu-Isu Kontemporari dalam Pengajian Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat Siri 3 (2022)

 6. Isu-Isu Kontemporari dalam Pengajian Linguistik Arab & Ketamadunan Siri 3 (2022)

 7. Apresiasi Ketokohan Ulama Tahsir & Hadis Sepanjang Zaman (2022)

 8. Kemahiran Komunikasi Intrapersonal Dakwah dalam Kalangan Pimpinan Persatuan (2022)

 9. Himpunan Komik Pelajar Dakwah KUIS (Jom Jadi Baik) (2022)

 10. Pengajian Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat Siri 1 (2021)

 11. Wacana Pengajian dan Peradaban Islam (2021)

 12. Pendidikan Pemangkin Peradaban Islam (2021)

 13. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Dakwah & Usuluddin Siri 2 (2021)

 14. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat Siri 2 (2021)

 15. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah Siri 2 (2021)

 16. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Linguistik Arab & Ketamadunan Siri 2 (2021)

 17. Edisi Khas Pengajian Islam Dan Cabaran Pandemik Covid-19 (2021)

 18. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Tahfiz Al-Quran dan Al Qiraat Siri 2 (2021)

 19. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Dakwah dan Usuluddin Siri 2 (2021)

 20. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah Siri 2 (2021)

 21. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Linguistik Arab dan Ketamadunan Siri 2 (2021)

 22. Wacana Tokoh dan Kemasyarakatan dalam Pengajian Islam (2020)

 23. Diskusi Akademia Pengajian Islam Semasa (2020)

 24. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Islam (2020)

 25. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Dakwah dan Usuluddin (2020)

 26. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Tahfiz Al-Quran dan Al Qiraat (2020)

 27. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah (2020)

 28. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Linguistik Arab dan Ketamadunan (2020)

 29. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Islam II (2020)

 

JURNAL

title bottom left

 1. e-Jurnal Pengajian Islam

 2. Jurnal al-Irsyad

 3. Jurnal Qiraat

 

PROSIDING

title bottom left

 1. e-Proceedings of International Conference on Aqidah, Dakwah & Shariah 2015 (IRSYAD 2015)

 2. e-Proceedings of International Conference on Aqidah, Dakwah & Shariah 2016 (IRSYAD 2016)

 3. e-Proceedings of International Conference on Islamiyyat Studies 2017 (IRSYAD 2017)

 

BULETIN

title bottom left

 1. Buletin FPPI 2018
 2. Siri 2 - 2017/2018

 3. Siri 2 - 2016/2017

 4. Siri 1 -  2016/2017