MOTTO

“PEMACU SURVIVAL UMMAH”

  VISI

Memartabatkan KUIS sebagai sebuah Institusi Pengajian Tinggi Islam bertaraf dunia yang mendapat keredhaan Allah

  MISI

Memacu kecemerlangan dalam pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, penerbitan, perundingan, khidmat ummah dan sahsiah berkualiti berteraskan Al-Quran dan Al Sunnah.

  MATLAMAT PENDIDIKAN

Membentuk daie, ulama dan umara melalui dasar pendidikan yang berteraskan integral knowledge dan berpaksikan tauhid untuk melahirkan generasi profesional yang seimbang bagi menghadapi cabaran zaman.

  OBJEKTIF
  • Melahirkan graduan yang beriman, berilmu, beramal, berakhlak, kompeten dan seimbang dalam membangunkan ummah dan peradaban.

  • Menyediakan graduan yang berkebolehan, berdaya saing dan mampu menerokai bidang pendidikan, peradaban, pentadbiran, perkhidmatan serta komunikasi dan teknologi.

  • Melahirkan ilmuan yang profesional, kritis dan mampu menyelesaikan isu-isu kontemporari berkaitan dalam bidang pengajian peradaban Islam.

  • Memajukan ilmu pengajian peradaban islam melalui aktiviti pengajaran, latihan industri, penyelidikan, penerbitan dan perundingan.

  • Memasyarakatkan Fakulti menerusi penganjuran program, perundingan dan khidmat ummah.