• Memberi layanan mesra dan perihatin kepada masalah dan keperluan pelanggan.

  • Memastikan pelajar bergraduasi dalam tempoh yang dibenarkan.

  • Menggunakan teknologi semasa dalam perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran.

  • Menyediakan ruang konsultasi kepada pelajar sekurang-kurangnya dua jam seminggu.

  • Memaklumkan markah kerja kursus kepada pelajar selewat-lewatnya satu minggu sebelum peperiksaan akhir.