DASAR
  • Membangunkan kurikulum pendidikan tinggi berasaskan Tawheed dalam bidang pengajian peradaban islam serta menawarkan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran berkualiti yang menepati kehendak mahasiswa, 'stakeholder’, ummah dan pasaran
  OBJEKTIF KUALITI
  • Menyediakan dan memastikan kurikulum pendidikan pengajian peradaban Islam berteraskan tauhid dan berdaya saing.

  • Memberi perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran yang cekap, sistematik dan berkesan.

  • Memastikan mutu perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran melalui peningkatan kualiti yang berterusan.

  • Memberi komitmen terhadap peningkatan secara berterusan dalam aspek perkhidmatan, kualiti graduan dan sistem kualiti.